اطلاعات خود را برای ساختن حساب کاربری وارد کنید
captchaImage
با ایجاد اکانت در سایت ما قوانین سایت را می پذیرید.
برای وارد شدن نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید
نمایش
به خاطر بسپار

دو تجربه اندونزی در گردشگری اجتماع محور

دو تجربه اندونزی در گردشگری اجتماع محور

پروژه توسعه گردشگری اجتماع محور در جاوه مرکزی اندونزی، از سوی سازمان جهانی گردشگری در تشریک مساعی با وزارت گردشگری این کشور شروع شد.

گردشگری اجتماع محور در اندونزی در دو منطقه جاوه مرکزی و بالی به کار گرفته شده و اثراتی بر گردشگری آن داشته است. پروژه توسعه گردشگری اجتماع محور در جاوه مرکزی اندونزی، از سوی سازمان جهانی گردشگری در تشریک مساعی با وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور شروع شد. هدف این پروژه بهتر کردن شرایط اجتماعی - اقتصادی برای جامعه محلی است؛ آن هم درحالی که از این طریق توسعه پایدار محیط طبیعی و فرهنگی را تضمین می کند. اهداف خاص این پروژه شامل تولید درآمد از طریق گردشگری برای جامعه محلی، ارتقای مشارکت محلی در برنامه ریزی، توسعه و مدیریت فرآیندها و افزایش ظرفیت های محلی، مهارت ها و شرایط زندگی بود.

فعالیت های پروژه عمدتا بر برنامه ریزی و توسعه راهبرد، از قبیل ارزیابی فرصت های توسعه گردشگری اجتماع محور، تحلیل نیازهای جامعه پایدار، چارچوب سیاست گذاری همه جانبه ملی و نیز بر رهنمودها و استانداردهایی خاص برای راهنمایی جامعه محلی درخصوص گردشگری اجتماع محور پایدار و توصیه هایی در قالب یک ساختار پشتیبان برای دولت ها و جوامع محلی برای ارتقای توانمندی هایشان متمرکز شد. علاوه بر مواردی که گفته شد، منافع دیگری از این پروژه حاصل می شد که عبارت است از:

 • افزایش فعالیت گردشگری از هنگام شروع پروژه؛ نظیر افزایش تعداد گردشگران داخلی و بین المللی با میانگین اقامت سه روزه.
 • افزایش فرصت های اشتغال برای جمعیت فقیر محلی در گردشگری مانند راهنمای تور، خانه مسافر، حمل ونقل محلی، سوغات، رستوران، تولید و توزیع غذای محلی.
 • مالکیت و مدیریت کسب وکارهای گردشگری از سوی اعضای جامعه محلی.
 • افزایش درآمد گردشگری و تزریق مستقیم اقتصادی عواید گردشگری به درآمد خانوار محلی.
 • ارتقای پشتیبانی در سطح نهادی برای جامعه محلی.
 • افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها مانند بهبود جاده ها، روشنایی، مخابرات و شبکه فاضلاب.
 • به رغم این منافع چالش هایی نیز در پی اجرای این پروژه وجود داشت که برخی از آنها عبارت است از:
 • نیاز به اجماع و دید مشترک برای توسعه گردشگری در بین اعضای جامعه محلی.
 • درگیری بین اولویت های جامعه محلی و گرایش های بازاری.
 • نیاز به حضور بخش خصوصی برای دسترسی بهتر به شبکه های بازاریابی.

اهمیت به منافع مردم محلی در بالی

دیگر منطقه ای که در آن مردم اندونزیایی به توسعه گردشگری اجتماع محور اهتمام داشته اند، جارینگان اکوویساتا دسا است؛ جایی که در سال 2002 به عنوان یک پروژه گردشگری اجتماع محور مردمی از سوی شبکه ای از چهار جامعه محلی روستای بالینس تحت هدایت بنیاد ویسنو که یک سمن محیط زیستی در بالی بود، ایجاد شد. این ابتکار عمل عمدتا در واکنش به فعالیت های گردشگری انبوهی بود که در بالی رواج داشت و منافع افراد محلی را نادیده می گرفت. اصول جارینگان اکوویساتا دسا آن طور که در صفحه وب رسمی آن تعریف شده است، عبارت است از: «برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت دموکراتیک توسط جوامع محلی؛ هدایت منابع مالی از گردشگری توسط جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست؛ کمینه کردن اثرات زیانبار گردشگری بر محیط زیست و تسهیل مبادله مطلوب بین فرهنگی بین افراد محلی و بیگانگان.»

انجام این پروژه نیازمند منابع و جاذبه هایی بود. یکی از منابع اصلی آن، شیوه زندگی سنتی در بالی است. تورهای راهپیمایی، نحوه کشاورزی محلی، هنرها و تولید صنایع دستی، در معرض زندگی روزانه قرار گرفتن و غذاهای محلی از جاذبه های متداول این منطقه هستند. تجربیات خاص تر پیشنهاد شده به گردشگر در هر روستا، شامل مواردی چون خانه مسافر، کشت و تولید قهوه ارگانیک، تولید پارچه، نوشتن روی برگ نخل، بازدید از سکونتگاه های روستای باستای، قایق سواری به جزایر مرجانی و مزارع نی دریایی هستند. آموزش میهمانان یک عنصر مهم از این تجربه است.

تسهیل رویکرد پایین به بالا با تلاش مردم عادی، در این چارچوب لحاظ شد و در این راستا بافت اجتماعی سنتی روستاها امکان ایجاد و تسهیل جارینگان اکوویساتا دسا را داد. سازمان های دینی و اجتماعی از پیش موجود بودند و همبستگی بین اعضای جامعه محلی امکان پیدایش پایین به بالای گردشگری اجتماع محور را ایجاد کرد. بازاریابی و فروش محصول تماما توسط جارینگان اکوویساتا دسا انجام شد، به این سازمان اجازه داده شد تا ورود گردشگری را کنترل و محدود کند، درآمدها را به عنوان تزریق هایی به درآمد هر خانوار و نیز وجوه جمعی برای حمایت از توسعه محیط زیست جامعه محلی حفظ کند. به علاوه، تمرکز بر مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی قوی، بخش جدایی ناپذیر از فرآیندهای تصمیم گیری شفاف و دموکراتیک است. این پروژه منافعی در بالی داشته که عبارت است از:

 • افزایش آگاهی در بین عموم مردم در رابطه با گردشگری، محصولات گردشگری و منافع آن.
 • افزایش ورود گردشگر و سود از فعالیت های گردشگری که برخی از این عایدات به نهادهای جامعه محلی تزریق می شود.
 • حضور کشاورزان محلی به عنوان نیروی کار گردشگری به عنوان راهنما، آشپز و مالکان خانه مسافر.
 • مالکیت و مدیریت محلی محصولات و خدمات.
 • حضور محلی گسترده در فرآیندهای تصمیم گیری و پایش اثر گردشگر بر محیط زیست.
 • آغاز طرح های مدیریت پسماند.
 • کیفیت و رضایت بالای بازدیدکنندگان از خدمات.

با این حال چالش هایی نیز در این راستا پدید آمد که مهم ترین آن ماهیت محدود منافع محیط زیستی بود و کمینه کردن اثرات منفی فعلی از تمهیدات حمایتی فعال تر کنشگرانه به شکلی پیشی گرفت.

dsfr_53_1493458230

نظرات